Psykisk arbejdsmiljø

Et godt psykisk arbejdsmiljø giver motiverede medarbejdere. Det skaber bedre samarbejde på arbejdspladsen og gør medarbejderne engagerede og bedre i stand til at håndtere forandringer. Det bidrager til bedre trivsel og mindre sygefravær, hvilket igen kan bidrage positivt til bundlinjen. 

Psykisk arbejdsmiljø handler både om forholdet til kollegaer, lederen og andre, som man samarbejder med og forhold omkring organisering af arbejdet. Karakteren af arbejdet har også betydning, for eksempel om der er høje følelsesmæssige krav i arbejdet.

Noget af det, der kan vise, om der er behov for en målrettet indsats i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, kan være;

  • et forholdsvist højt sygefravær
  • mange konflikter
  • mobning
  • lav eller faldende produktivitet
  • klikedannelser
  • manglende arbejdsglæde