Dialog- og opfølgningsværktøjer

En måling skaber ikke trivsel af sig selv, og derfor er opfølgningen på trivselsmålingen vigtig. Forskning viser, at manglende opfølgning kan lede til faldende trivsel, skabe mistillid til ledelsen og svække medarbejdernes lyst til at deltage i kommende undersøgelser.

Omfanget og karakteren af opfølgningen afhænger af, hvad dialogen om målingen skal bruges til. Ambitionsniveauet kan spænde lige fra ”at have en kort, generel drøftelse af hovedresultaterne med henblik på at skærpe opmærksomheden på trivsel” til ”en systematisk bearbejdning af målingens resultater med henblik på at iværksætte målrettede indsatser for at forbedre trivslen på en række udvalgte områder”.

Når man har afklaret målet med opfølgningen, bør man lade det afspejle sig i tilrettelæggelsen af processen. Det handler med andre ord om at tilrettelægge et godt involverende forløb, der matcher trivselsmålingens formål og ambition.

Den konkrete proces kan have mange former. Man bør som minimum afsætte et personalemøde eller lignende til formålet, men det er også en mulighed at afholde særlige arrangementer med trivsel på dagsordenen. Det kan være alt fra nogle timers cafédrøftelser over en hel temadag til et længere forløb, hvor grupper arbejder videre med bestemte temaer og opgaver mellem møderne.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at opfølgning på en trivselsmåling er en kontinuerlig proces, og den konkrete proces i umiddelbar forlængelse af trivselsmålingen er således blot ét af flere elementer, der understøtter det løbende arbejde med trivsel på arbejdspladsen.

Via menuen overfor kan I hente inspiration til opfølgningen på trivselsmålingen på jeres arbejdsplads. Der opdateres løbende med ideer, værktøjer m.v.