Resultater af trivselsmåling 2020

Odder Kommune gennemførte i efteråret 2020 en trivselsmåling blandt alle medarbejdere. Trivselsmålingen blev gennemført som en spørgeskemaundersøgelse.

Via nedenstående link kan hovedrapporten for Odder Kommune samt delrapporter for de fire OmrådeUdvalg downloades som PDF-filer.

Hovedrapport for Odder Kommune

Delrapport for Børn, Unge og Kultur

Delrapport for Social og Sundhed

Delrapport for Teknisk

Delrapport for Rådhus

Spørgsmål vedrørende trivselsmålingens resultater kan rettes til Ulla Salling (ulla.salling@odder.dk) eller Malene Nørgård Jensen (malene.noergaard.jensen@odder.dk).