Sundhed

Vi bruger mindst en tredjedel af vores tid på arbejdet. Derfor er arbejdspladsen en velegnet arena for indsatser til at fremme sundheden.

Sundhedsstyrelsen har formuleret fem centrale budskaber om sundhed på arbejdspladsen:

  1. Det kan betale sig for virksomheden at arbejde med sundhed og trivsel på arbejdspladsen, hvis der arbejdes systematisk.
  2. Det kan øge gevinsterne yderligere, såfremt arbejdet med at skabe sundhed og trivsel har afsæt i en klar, fremadrettet strategi.
  3. Sundhedsfremme omfatter både livsstil, arbejdsmiljø og virksomhedens sociale ansvar.
  4. Offentlige og private, store og små og virksomheder i forskellige brancher kan alle gøre noget, selvom betingelserne ikke er ens.
  5. Indsatsen skal altid skræddersys til den enkelte virksomhed.