Influenzavaccination

Influenza er hver vinter årsag til akutte infektioner hos personer i alle aldersgrupper, og influenza er ofte ledsaget af sygefravær på arbejdspladser og i institutioner. Influenza kan desuden have alvorlige menneskelige konsekvenser for særligt de ældre borgere og personer med svækket immunforsvar. Forekomsten af influenza varierer fra år til år, men ca. 20 procent af befolkningen rammes af influenza under en epidemi.

Om vaccinationerne

Odder Kommune tilbyder i efteråret 2021 gratis influenzavaccination til alle medarbejdere i samarbejde med Danske Lægers Vaccinations Service (DLVS). Du kan læse mere om influenzavaccination her.

For sundheds- og plejepersonale samt personer i risikogruppen gælder, at udgiften i forbindelse med vaccination dækkes af staten. Man vil også have mulighed for at få vaccinationen gratis hos egen læge fra den 1.okt - 21.okt.

Hvor og hvornår kan du blive vaccineret

28 Oktober 2021 kl.7.00-19.00

2. November 2021 kl.7.00-19.00

Begge gange foregår vaccinationen i 'Kulturkøkkenet' i Vita Park.

Medarbejdere, som er på arbejde på de af Odder Kommune udbudte tidspunkter for vaccination den 28. oktober samt 2. november 2021, kan i den udstrækning arbejdet tillader det blive vaccineret i arbejdstiden.

Er en medarbejder forhindret i at møde op på de af Odder Kommune udbudte tidspunkter, er det muligt møde op til Åbent Hus Arrangementer, som DLVS afholder i hele landet til efteråret. Medarbejderne kan også booke en tid på en af deres rejseklinikker. De nærmeste klinikker er i Horsens og Aarhus.

Ved vaccination til åbent hus eller i en rejseklinik bedes medarbejderne medbringe en udfyldt rekvisition, som downloades via følgende link:

https://www.minvaccination.dk/virksomheder/informationspakken/

Hvordan foregår det

DLVS stiller et bookingsystem til rådighed, hvor den enkelte medarbejder kan bestille tid til vaccination. Bookingsystemet kan tilgås via følgende link:

Booking link

Når du møder op til vaccinationen, skal du huske at medbringe dit gule sundhedskort til registrering i den lovpligtige patientjournal.

Hvis du er ansat i sundheds- eller plejesektoren, skal du oplyse dette ved vaccinationen. Hvis du har et medarbejderkort, bedes du medbringe det som dokumentation.

Hvis du er i risikogruppen, skal du ved vaccinationen give oplysninger om din sygdom. Oplysningerne videresendes til regionen, som skal godkende regningen.

Efter vaccinationen skal du forblive i umiddelbar nærhed af vaccinationsstedet i 10 minutter.

Inden du beslutter dig

Influenzavaccination kan give bivirkninger så som:

  • Let ømhed
  • Rødme og hævelse ved indstiksstedet
  • Let feber
  • Hovedpine
  • Udslæt
  • Muskel- og ledsmerter
  • Allergiske reaktioner

Ved at lade dig vaccinere, giver du dit informerede samtykke til, at du accepterer de mulige bivirkninger, der er ved vaccinen, og at du ikke fejler noget i forhold til kontrollisten, som kan ses her.

Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sygefraværskonsulent Merete Kristensen på merete.kristensen@odder.dk eller HR-konsulent Malene Nørgård Jensen på malene.noergaard.jensen@odder.dk.