Sundhedsordning 2019 - 2021

Der er i 2019 afsat ca 260.000 kr. til den fælles sundhedsordning, og der forventes en tilsvarende ramme i 2020 og 2021.

Sundhedsordningen omfatter i perioden:

  • DHL stafet (exkl. tilmeldingsgebyr)
  • Adgang til Odder svømmehal
  • Rygestopkurser

Det bemærkes at der grundet coroanpandemien ikke blev afholdt DHL stafet i 2020 og Odder Kommune deltog endvidere ikke i løbet i 2021.

Derudover afsættes et beløb på 160.000 kr. pr. år, som de enkelte arbejdspladser kan søge til lokale initiativer, der sætter fokus på fysisk aktivitet i eller udenfor arbejdstiden.

Tilskud fra puljen rettes i 2019 0g 2020 mod arrangementer, der sætter et mere vedvarende fokus på fysisk aktivitet i eller udenfor arbejdstiden. Der kan godt gives tilskud til enkeltarrangementer, hvis det sker som led i at ”kickstarte” et mere vedvarende fokus. Eksempelvis kan man søge tilskud til et arrangement med en oplægsholder eller instruktør, der giver inspiration til bevægelse, som led i at man på arbejdspladsen sætter fokus på mere bevægelse i hverdagen.

Rammerne for, hvad der kan søges tilskud til fra puljen vil i 2021 være mere frie, men skal selvfølgelig have et perspektiv på sundhed

Det præciseres, at ansøgningen skal udarbejdes af ledelse og medarbejderrepræsentanter i fællesskab.

Puljen administreres af arbejdsgruppen vedr. sundhedsordningen bestående af HovedUdvalgets arbejdsmiljøgruppe og bistås af Ledelse & Udvikling.

Der kan gives et tilskud til lokale tiltag på max 25.000 kr. og max. 50%’s medfinansiering af de faktiske udgifter. Den resterende del finansieres af arbejdspladsen og/eller af ledere og medarbejdere.

Behandling af ansøgninger

Arbejdsmiljøgruppen behandler de indkomne ansøgninger på førstkommende møde i gruppe.

Ansøgninger behandles efter ”først til mølle”-princippet – dog således, at der kun kan gives tilskud til samme arbejdsplads én gang indenfor samme kalenderår, og at arbejdspladser, der ikke har fået tilskud tidligere vil blive prioriteret først også i efterfølgende år.

Formålet med denne model er at give arbejdspladserne mulighed for at iværksætte tiltag der passer til deres arbejdsplads, samtidig med at der også er en forpligtelse til at arbejdspladsen selv bidrager med en andel.

Ansøgning

Ansøgning sker ved udfyldelse af ansøgningsskema, som findes herunder. Ansøgningsskemaet sendes til Merete Uldall Kristensen, Ledelse & Udvikling.

Download ansøgningsskema her.