Materialer fra afholdte arrangementer

Styr bedre gennem forandringer den 24. november 2021 (supplerende arbejdsmiljøuddannelse)

Webinar v. ArbejdsmiljøCentret Human House

Optagelse af webinaret er tilgængelig på intra året ud.

 

Kemisk risikovurdering den 12. maj 2021 (supplerende arbejdsmiljøuddannelse)

Webinar v. ArbejdsmiljøCentret Human House

 

Arbejdsmiljødag den 18. marts 2021 (supplerende arbejdsmiljøuddannelse)

Skam, anerkendelse og stærke arbejdsfællesskaber - Pernille Steen Pedersen

Værktøjer - Stressforebyggelse og arbejdsfællesskaber

Fra forandringsparat til forbedringsparat - Anne Skare Nielsen (optagelse af oplæg)

 

Sammen om det gode arbejdsmiljø den 27. oktober 2020 (supplerende arbejdsmiljøuddannelse)

Michael Munch-Hansen

 

Sunde fællesskaber den 17. september 2019 (supplerende arbejdsmiljøuddannelse)

TRIO-samarbejdet - Mads Lund

Kend forskel på en travl og en stresset medarbejder - Pia Kjelstrøm Bruhn

Psykologisk førstehjælp - Lene Møller Hvid

Hygiejne på arbejdspladsen - Joo-Hwa Lee Nielsen

Ergonomi på arbejdspladsen - Stine Ege Qwist

Bevægelse på arbejdspladsen - Stine Ege Qwist

Det dobbelte KRAM - Peter Thybo

 

Organisatorisk robusthed den 10. maj 2019 (supplerende arbejdsmiljøuddannelse)

Dorte Rosendahl Kirkegaard

skema til kortlægning af organisatorisk robusthed

 

Systematik i arbejdsmiljøarbejdet den 30. oktober 2018 (supplerende arbejdsmiljøuddannelse)

Brian Foldager Larsen

 

Digital chikane den 19. april 2018 (supplerende arbejdsmiljøuddannelse)

Abelone Glahns slides kan rekvireres hos Ulla Salling eller Malene Nørgård Jensen.

 

Robusthed og trivsel på arbejdspladsen den 1. februar 2018 (supplerende arbejdsmiljøuddannelse)

Thomas Milsteds slides om:

Manualer:

 

Temamøde om voldsforebyggelse den 29. november 2017

Bjarne Møller

 

Arbejdsmiljø i et biologisk perspektiv den 7. november 2017 (supplerende arbejdsmiljøuddannelse)

Tue Isaksen

 

Arbejdsmiljøkonference den 4. oktober 2017

Odder Kommune

Tage Søndergaard Kristensen

Jacob Storch