MED Grunduddannelse

MED Grunduddannelsen er en 2-dages uddannelse, der giver en grundlæggende indføring i MED-udvalgsarbejdet. Uddannelsen er obligatorisk for alle MED-udvalgsmedlemmer og er tilpasset Odder Kommune.

Nyvalgte tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og andre nyvalgte medarbejderrepræsentanter samt nye ledere i et MED-udvalg, skal derfor tilmeldes uddannelsen.

Uddannelsen gennemføres så vidt muligt én gang om året.
Grunduddannelsen 2021 afholdes den 6. og 7. september 2021.

Se indhold og ramme for uddannelsen her.

Tilmelding skal ske på mail til Ulla Salling, Ledelse & Udvikling.

Lokale MED-undervisere: Lone Bay og Torben Nielsen.

Det endelige program for uddannelsen følger senere.