Styr bedre gennem forandringer

Som led i den supplerende arbejdsmiljøuddannelse afholdes i samarbejde med Arbejdsmiljøcentret Human House et webinar om forandringer i et arbejdsmiljøperspektiv onsdag den 24. november 2021 kl. 13.00-15.30. Webinaret er kun for ansatte ved Odder Kommune.

I dagens Danmark oplever mange arbejdspladser jævnligt forandringer. Det kan være vanskeligt at navigere i, og det skaber nogle udfordringer for arbejdsmiljøet. For er man ikke opmærksom på de ledere og medarbejdere, der skal drive og navigere i forandringsprocesserne, er der risiko for, at de ønskede ændringer udebliver eller ikke forankres i organisationen.

På dette webinar sætter vi fokus på, hvordan man kan skabe en vellykket forandringsproces, og hvordan dette forudsætter en gennemtænkt plan før, under og efter forandringen. Der vil være inspiration til, hvordan arbejdsmiljøorganisationen kan skabe de bedste forudsætninger for gnidningsfrie forandringer bl.a. gennem forståelse af de psykologiske dynamikker, som er i spil i forbindelse med forandringer, risikoanalyse- og vurdering samt involvering.

Under webinaret vil der være teori og eksempler fra den virkelige verden, og deltagerne får værktøjskassen fyldt op med redskaber til at kunne agere i de udfordringer, som forandringerne skaber.

Vi opfordrer til, at man sidder sammen i arbejdsmiljøgruppen eller TRIO under webinaret.

Du kan tilmelde dig webinaret via dette link. Tilmeldingsfristen er onsdag den 17. november 2021. Senest dagen inden vil alle tilmeldte modtage link til webinaret pr. mail.

Webinaret bliver optaget, så hvis man er forhindret i at deltage på dagen, vil det være muligt at tilgå webinaret en måned herefter.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Malene Nørgård Jensen, Ledelse & Udvikling.