Trivsel, sygefravær & samarbejde

Kursusdag 1: Sygefravær – Hvorfor og hvordan?

Hvem: TR, AMR og deres ledere

Hvornår: 20. september kl.8.00-12.30 (Der serveres the/kaffe og rundstykker fra 7.40-8.00)

Hvor: Odder Parkhotel

På denne dag vil I få en fælles forståelse af:

  • værdien af arbejdet med sygefravær

  • etiske ståsteder

  • hvad der virker i sygefraværsindsatsen

Endvidere vil Birgitte fra CABI introducere jer til og lede jer gennem en afprøvning af dialogspillet: Fravær/nærværs -spillet.

Dagen slutter med fælles frokost.

TILMELD DIG 'Sygefravær - Hvorfor og hvordan?' HER:

http://www.defgo.com/s.asp?id=1659803&c=Z7MJUVZ&l=da&o=1

Kursusdag 2: TR og AMR – snitflader og samarbejde

Hvem: TR og AMR

(Ledere er velkomne til at deltage i Henrik Kroghs foredrag fra kl.14.30-16)

Hvornår: 29. november kl.11.30-16.00

Hvor: Odder Parkhotel

Dagen starter med en fælles frokost, hvorefter vi stiller skarpt på:

 - TR og AMR’s rolle og ansvar i arbejdet med sygefravær

- Gråzoner og snitflader

- Drøftelse af dilemmaer

Dagen afsluttes med et oplæg med Henrik Krogh om arbejdsglæde kernetrivsel.

TILMELD DIG 'TR og AMR - Snitflader og samarbejde' HER:

http://www.defgo.com/s.asp?id=1659817&c=6WW8UZ&l=da&o=1