Webinar om kemisk risikovurdering

I samarbejde med Arbejdsmiljøcentret Human House afholdes webinar om kemisk risikovurdering onsdag den 12. maj 2021 kl. 13.00-14.30.
Webinaret er kun for ansatte i Odder Kommune.

På webinaret vil der blive sat fokus på følgende:

 • Lovkrav til kemisk risikovurdering og instruktion
 • Hvordan laves den kemiske risikovurdering trin for trin
  - Kortlægning af kemikalier
  - Kemikaliets farlighed - hvordan læses sikkerhedsdatabladet
  - Faremærkning, H- og P-sætninger samt MAL-koder
  - Kortlægning af arbejdsprocesser
  - Eksponering
  - Forebyggelse efter STOP-princippet

Du kan tilmelde dig webinaret på dette link.

Kort inden webinaret vil alle deltagere modtage nærmere informationer om hvordan webinaret tilgås samt et link til deltagelse.

Har du spørgsmål kan du kontakte Ulla Salling, Ledelse & Udvikling.