Workshop om arbejdsmiljøarbejdet i Odder

Som supplement til den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse afholder HR-teamet en workshop for nye arbejdsmiljørepræsentanter og ledere.

Her sætter vi særligt fokus på, hvordan vi arbejder sammen om arbejdsmiljøopgaverne i Odder, hvilke forventninger der er til ledere og arbejdsmiljørepræsentanter og HR-teamets rolle. Vi vil også komme ind på emner som: systematik i arbejdsmiljøarbejdet, fælles procedurer og retningslinjer, anvendelse af HR-portalen m.m.

Se invitation og program til næste workshop som pdf.