Beredskab

Som leder og medarbejder skal du sætte dig ind i din afdelings beredskabsplaner. Det er vigtigt, at du ved, hvordan du skal handle, og hvem du skal kontakte, hvis der opstår en alvorlig og uventet hændelse.

Overordnede dokumenter:

Odder Kommunes Plan for beredskab og fortsat drift

Sundhedsberedskabsplan for Odder Kommune 2018-2021

Liste over kritiske funktioner i Odder Kommune

 

 

Om akuthjælp og instrukser

Akut Hjælp er en samling af korte action cards, som kan bruges i situationer, der kan opstå i en hvilken som helst afdeling og uanset fysisk placering.

Akut Hjælp indeholder bl.a. gode råd om førstehjælp, alarmering ved brand m.m. Vær opmærksom på, hvis din egen afdeling har lavet særlige planer i tilfælde af fx brand – så er det disse planer du skal følge.

 

Vi gør opmærksom på, at der fortsat kommer nye planer til, så du skal løbende holde dig orienteret om planerne for dit arbejdsområde.