Akuthjælp og instrukser

Akuthjælp og instrukser indeholder bl.a. gode råd om førstehjælp, alarmering ved brand m.m. Vær opmærksom på, at hvis din egen afdeling har lavet særlige planer i tilfælde af fx brand – så er det disse planer du skal følge.


Vi gør opmærksom på, at der fortsat kommer nye planer til, så du skal løbende holde dig orienteret om planerne for dit arbejdsområde.