Krisestyring

Krisestyringssystem 

For at sikre overblik under en krise og sikre mulighed for erfaringsopsamling skal ledere logge kriser gennem Odder Kommunes krisestyringssystem.

Odder Kommunes krisestyringssystem (kræver login)

 

Østjyllands Brandvæsen tilbyder kurser i krisestyring og brugen af systemet. Har du, som leder, brug for kurset kan du kontakte Martin Hauge på martin.hauge@odder. 

 

Aktiveringen af kriseledelsen

 

 

Sammensætning af kriseledelsen

Driftsniveau 1 – én forvaltning/stab eller afdeling (mindre forstyrrelse):

Kriseleder: Direktør eller en af denne udpeget chef

 • Kommunikationsansvarlig
 • Relevante medlemmer af forvaltningens/stabens eller afdelingens ledergruppe
 • Evt. Beredskabsdirektør
 • Ad hoc medlemmer

Driftsniveau 2 – én kommune (større driftsforstyrrelse):

Kriseleder: Kommunaldirektør eller en af denne udpeget stedfortræder

 • Evt. borgmester
 • Relevante medlemmer af direktionen
 • Relevante medlemmer af forvaltningernes chefgrupper/stabenes og/eller afdelingernes ledergrupper
 • Beredskabsdirektør
 • Kommunikationsansvarlig
 • Ad hoc medlemmer

Driftsniveau 3 – tværkommunalt (alvorlige driftsforstyrrelse):

Kriseleder: Kommunaldirektør eller beredskabsdirektør 

 • Evt. borgmestrene for de berørte kommuner
 • Kommunaldirektørerne for de berørte kommuner
 • Beredskabsdirektør
 • Kommunikationsansvarlige fra de berørte kommuner
 • Ad hoc medlemmer

For alle deltageres vedkommende – men særligt for kriselederfunktionen – skal der være planlagt for stedfortræder i forbindelse med større og længerevarende hændelsesforløb.

Stedfortræderen skal som udgangspunkt være på samme organisatoriske niveau som den, der afløses for, eller være udstyret med samme mandat. Stedfortræder for kriselederen udpeges i forbindelse med aktivering af Krisestaben.

Borgmesteren kan efter konkret vurdering og behov indgå i krisestaben i niveau 2 og 3-hændelser efter samråd med kriselederen.

Ad hoc-medlemmer kan eksempelvis bestå af repræsentanter for andre myndigheder, herunder politi, embedslæge o.a. Ved større hændelser, der har karakter af større ulykke/katastrofe og omfatter flere kommuner vil koordinering af beredskabsaktørernes rolle finde sted i politiets Lokale Beredskabsstab.

Ved øvrige hændelsestyper, der ikke medfører aktivering af politiets Lokale Beredskabsstab, men omfatter flere kommuner, håndteres hændelse på Driftsniveau 2 med koordinering med den anden kommune efter nærmere aftale.

 

Indsatsplan for kriseledelsen  

 

Kriseledelsen støttefunktioner

I Odder Kommune varetages sekretariatsfunktionen for Kriseledelsen for niveau 3, af Ledelse & Udvikling. 

Når krisestaben (niveau 1-3) aktiveres, indkaldes øvrige relevante medarbejdere fra kommunens stabsfunktioner (ex. IT, jura, HR, kommunikation m.v.).

Kriseledelsens samlingssted

Udpegning af kriseledelsens samlingssted sker i den konkrete aktiveringssituation på baggrund af den konkrete hændelse.