Fratrædelsesgodtgørelse

Fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens bestemmelser

I henhold til funktionærlovens § 2a har en ansat, der opsiges, krav på fratrædelsesgodtgørelse, hvis pågældende har været ansat i mere end 12 år (en måneds løn) eller mere end 17 år (tre måneders løn).

Særlig godtgørelse i Odder Kommune

Medarbejdere der fratræder for at gå på pension ydes ved fratræden et særligt gratiale, såfremt pågældende har været ansat i mere end 15 hhv. mere end 20 år.

Gratialestørrelser:

Fratræden efter minimum 15 års ansættelse  1.500 kr.
Fratræden efter minimum 20 års ansættelse
 2.000 kr.

Satserne er gældende pr. 1.4.2007 og reguleres i overensstemmelse med Finansministeriets regler.

Retningslinjerne om gratiale ved fratræden med henblik på pension er vedtaget af Økonomiudvalget den 17. juni 1991.