Retningslinjer vedr. personalereduktioner ved besparelser

Odder Kommune betragtes ansættelsesretligt som én arbejdsplads. Det betyder, at det vil fremgå af den enkelte medarbejders ansættelsesbrev, at man er ”ansat ved Odder Kommune med tjeneste indtil videre ved xx-virksomhed/stab”. 

Denne praksis betyder, at den enkelte virksomhedsleder og stabschef er forpligtet til at afsøge mulighederne for omplaceringer, forinden en medarbejder kan afskediges grundet besparelser/ nednormeringer m.v.

Omplaceringsmulighederne afsøges indenfor fagområdet og beslægtede fagområder. Dette betyder eksempelvis for en pædagog i en daginstitution, at der skal afsøges muligheder indenfor dagtilbud og SFO-området som helhed.

Det er virksomhedslederens/stabschefens ansvar og opgave at afsøge mulighederne ved at kontakte øvrige virksomhedsledere indenfor området og HR-teamet i Ledelse & Udvikling, for at afdække om der er ledige stillinger, der passer til det konkrete behov.

Vi har et fælles ansvar for at sikre, at færrest mulige medarbejdere afskediges grundet besparelser og nednormeringer, hvorfor omplacering af medarbejdere, der desværre er blevet overtallige, også er noget vi hjælper hinanden med.

Hovedudvalget har endvidere udarbejdet retningslinjer vedrørende afvikling/afskedigelse af medarbejdere i tilfælde af arbejdsmangel herunder fx besparelser som følge af bl.a. faldende børnetal.

Download retningslinjerne som pdf her.

Vær også opmærksom på retningslinjerne omkring Odder Kommunes interne jobpulje.