Tjekliste ved fratrædelse

Når en ansat fratræder er der en række praktiske forhold i forbindelse med ansættelsens ophør.

Først og fremmest skal pågældende afgangsføres i lønsystemet. Dette sker via Rollebaseret Indgang.
Hvis den ansatte selv har opsagt sin stilling sker indberetningen på den enkelte arbejdsplads.

Er der tale om uansøgt afsked foretages indberetningen af HR teamet i forbindelse med at den endelige opsigelse fremsendes til den ansatte. 

Vær også opmærksom på at indberette ferie, hvis der er aftalt afholdelse af ferie i opsigelsesperioden. Det er den enkelte leders ansvar at sikre at ferie indberettes.

Når den ansatte afgangsføres i Rollebaseret Indgang får IT & Indkøb besked, således, at brugeradgange til diverse IT systemer lukkes. Der kan dog være enkelte systemer, hvor lukning af brugeradgang ikke sker automatisk (f.eks. rekrutteringssystemet).

Husk at den ansatte skal aflevere:

  • PC
  • Mobiltelefon
  • iPad
  • Chip/nøgler
  • ID kort/Navneskilt
  • Odderkort
  • Printkort

Hvis der ikke ansættes en anden medarbejder i stedet for den fratrådte skal der tages stilling til, hvad der skal ske med evt. pc arbejdsplads (pc, skærm, tastatur, dockingstation m.v.)

Overtages pc, telefon og iPad af en ny medarbejder bør dette altid "renses" hos IT & Indkøb inden den videregives til den nye medarbejder. Det er vigtigt at medarbejderen er logget af sine private konti (f.eks. iCloud, Samsung Konto m.v.) inden indlevering.