Informations-/datasikkerhed

Nye medarbejdere skal tilmeldes Odder Kommunes introduktionskursus om informationssikkerhed. Det er lederens ansvar at sikre, at nye medarbejdere tilmeldes kurset. Der findes link til tilmeldingsskema på OdderIntra under Vejledninger & Værktøjer/IT-vejledninger.

Herunder findes link til videoer om informationssikkerhed.

Generel video om informationssikkerhed.

Sådan undgår du ransomware.

Sådan undgår du phishing.

Som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen har vi pligt til at anmelde brud på persondatasikkerheden hurtigst muligt inden for 72 timer.
Opdager du brud på persondatasikkerheden skal du kontakte Odder Kommunes Databeskyttelsesrådgiver.

Herunder finder du en video, som gennemgår den procedure, som skal følges, hvis du opdager brud på persondatasikkerheden.

Video om anmeldelse af brud på persondatasikkerhed

Der er endvidere udarbejdet en række e-læringsmoduler om GDPR, som alle ansatte skal gennemføre.

Undervisningsmodulerne sendes pr. mail til nye medarbejdere, men kan i øvrigt også findes på Odder Kommunes hjemmeside. 

Du kan finde yderligere vejledning og information fra Odder Kommunes Databeskyttelsesrådgiver på OdderIntra under Vejledninger og værktøjer.