Tro- og loveerklæringer

I enkelte situationer er det relevant, at ansatte underskriver tro- og loveerklæringer. 

Kørekort
I situationer, hvor medarbejdere som en del af deres ansættelse anvender kommunens biler, skal medarbejderen underskrive en tro- og loveerklæring om, at vedkommende er i besiddelse af gyldigt kørekort.

Den underskrevne erklæring arkiveres på medarbejderens personalesag.

Download tro- og loveerklæring om kørekort som pdf her.

Mobiltelefon

Hvis en ansat har fået udleveret mobiltelefon fra Odder Kommune i forbindelse med ansættelsen, skal den ansatte underskrive en tro- og loveerklæring såfremt mobiltelefonen ikke ønskes anvendt til privat brug. Ved privat brug af mobiltelefon vil den ansatte blive beskattet i henhold til skattelovgivningen.

Den underskrevne erklæring arkiveres på medarbejderens personalesag.

Download tro- og loveerklæring om mobiltelefon som pdf her.