Ledelses- og Organisationsgrundlag (LOG)

Odder Kommunes Ledelses- og Organisationsgrundlag danner et fælles sprog om ledelse og sætter rammen for hvordan vi arbejder med ledelse i Odder.

LOG er udarbejdet i 2015 og består af fire hovedelementer:

  1. Strukturel beskrivelse af organisationen og tværgående lederfora.

  2. Beskrivelse af tre strategiske spor, der knytter an til de politiske visioner. De tre strategiske spor omhandler Identitet, Fællesskab og Effektivitet.

  3. Fem lederprofiler, der beskriver lederrolle og ”god ledelse” i form af kapabiliteter, adfærd og resultater. Lederprofilerne kaldes også KAR-beskrivelser.

  4. Lederaftaler beskriver mål og indsatser for den enkelte virksomhed over en to-årig periode. Lederaftalerne indeholder ud over mål og indsatser for arbejdspladsen også en aftale for den enkelte leders udvikling i perioden.

Derudover indeholder LOG også en overordnet beskrivelse af arbejdet med lederudvikling og lederevaluering.

Download Ledelses- og Organisationsgrundlaget som pdf her.

Download beskrivelse af lederprofilerne (KAR-beskrivelser) som pdf:

Kommunaldirektør 
Fagdirektør
Stabschef
Virksomhedsleder
Leder af medarbejdere