Lederseminarer

I Odder Kommune afholder vi hvert år to lederseminarer: et for Strategisk Lederforum og et for den samlede ledergruppe.

Du kan finde materialer og programmer fra seminarerne herunder.

Seminar for den samlede ledergruppe 2019
På seminaret indgik 4 emner:

  • Det videre arbejde med det personlige ledelsesgrundlag
  • Paradoksledelse
  • Sundhed i Odder Kommune
  • Kontinuerligt fokus på sygefravær

Nedenfor finde dias fra seminaret.

Program, personligt ledelsesgrundlag og sygefravær

Paradoksledelse

Rammesætning og dialog om sundhed

Sundhed og sundhedsprofil

Seminar for Strategisk Lederforum 2019
Temaet for seminaret var arbejdet med det personlige ledelsesgrundlag.
Dias og workbook fra seminaret kan rekvireres ved HR teamet.

Seminar for Strategisk Lederforum 2018 (Strategicamp)

I februar 2018 deltog Strategisk Lederforum (SLF) i en strategicamp, der var tilrettelagt i samarbejde med konsulenter fra LEAD og COK. Over to dage arbejdede SLF med fire strategiske udfordringer og med udvikling af SLF som ledelsesfællesskab.

Program for strategicampen

De fire strategiske udfordringer

Anvendte dias

Opsamling fra campen

Læs mere om arbejdet med de strategiske udfordringer her

Seminar for den samlede ledergruppe 2018

Den 7. juni deltog alle ledere i et seminar, hvor vi dels fik et første indblik i Ledelseskommissionens anbefalinger med særligt fokus på det personlige ledelsesgrundlag. Derudover blev der arbejdet med de strategiske udfordringer.

Program for lederseminar

Anvendte dias (Lotte Bøgh Andersen)

Anvendte  dias - strategiske udfordringer

Ramme for netværksdialog om strategiske udfordringer