Skabeloner

På denne side findes forskellige skabeloner til forskellige typer af samtaler.

En række af skabelonerne findes også i Rollebaseret Indgang (RI) og henter man dem her på portalen skal man efterfølgende huske at arkivere dem på personalesagen i RI.

Sygefravær  
Skabelon til Bemærkninger
Indkaldelse til velfærdssamtale        Skabelon findes også i RI
Husk at gemme på personalesag i RI 

Referat fra velfærdsamtale Skabelon findes også i RI
Husk at gemme på personalesag i RI 

Mulighedserklæring Findes også i Diaform, hvor den kan udfyldes direkte
Husk at gemme på personalesag i RI

   
Tjenstlige samtaler  
Skabelon til Bemærkninger
Indkaldelse til tjenstlig samtale Skabelon findes også i RI
Husk at gemme på personalesag i RI 

Referat fra tjenstlig samtale Skabelon findes også i RI
Husk at gemme på personalesag i RI