Strategiske udfordringer

I februar 2018 deltog Strategisk Lederforum i en strategicamp over to dage, hvor de arbejdede med fire strategiske udfordringer, som på forhånd var defineret af direktionen i samarbejde med fire ledere fra Strategisk Lederforum.

De fire udfordringer er i overskrifter:

  • Nye veje til forandringsledelse
  • Nye medarbejderroller
  • Bruger- og borgerinddragelse i relation til kerneopgaven
  • Robuste fællesskaber

Se nærmere formuleringer af de fire udfordringer her.

Der arbejdes dialogisk med de fire udfordringer både i Strategisk Lederforum og i den samlede ledergruppe, dels via de tværgående ledernetværk og i de faglige ledergrupper. Der er ikke tale om udfordringer, der kan og skal løses gennem lineære implementeringsplaner, men om udfordringer, der bl.a. giver anledning til dialog om, hvordan lederskabet kan og skal udvikles sammen og individuelt, hvis vi skal lykkes med de fire udfordringer.