Billede fra rådhuset

Tre hurtige fra hovedudvalget

04. oktober 2021

Hovedudvalget afholdt senest møde den 13. september 2021, hvor de blandt andet behandlede følgende emner:

Sundhedsordning

Ordningen har som så meget andet været påvirket af tiden med nedlukning og hjemsendelse under coronapandemien.

Hovedudvalget vil dog gøre opmærksom på, at der fortsat kan søges midler til lokale tiltag i den resterende del af 2021.

Ansøgning til Sundhedsordningen sendes til Merete Uldall Kristensen, Ledelse & Udvikling

Læs mere på HR portalen: https://hr.odder.dk/arbejdsmilj%C3%B8/sundhed/sundhedsordning-2019-og-2020/ 

Evaluering af principper for tillidsvalgtes vilkår

I løbet af efteråret vil ledere og tillidsvalgte få tilsendt et spørgeskema der skal danne baggrund for en evaluering af de principper for tillidsvalgtes vilkår, som Hovedudvalget udarbejdede i 2017.

Odder Kommunes feriefond

Feriefondes formand Lenette Hededal gav på mødet Hovedudvalget en orientering om feriefonden og bestyrelsens arbejde.

Husk at alle medarbejdere kan søge fondens sommerhuse. Vær også opmærksom på at informere nye medarbejdere om denne mulighed.

Man kan læse mere om feriehusene på feriefondes hjemmeside:  odder.bookhus.dk

Husk i øvrigt, at referatet fra dette og øvrige møder i Hovedudvalget kan læses på HR-portalen: https://hr.odder.dk/med/hovedudvalg/dagsordner-og-referater/