Trivselsmåling 2020

04. november 2020

Resultatet af trivselsmålingen er nu klar, og rapporterne er sendt til ledere og tillidsvalgte på de enkelte arbejdspladser.

86 procent af de ansatte ved Odder Kommune har udfyldt spørgeskemaet, hvilket giver et godt grundlag for den dialog og opfølgning, der nu skal i gang på alle arbejdspladser.

Resultatet af trivselsmålingen viser, at den samlede trivsel i Odder Kommune er på niveau med 2017, hvor vi gennemførte sidste måling. De ansatte er motiverede og engagerede, og samarbejdet om kerneopgaven er velfungerende - ikke mindst i det nære arbejdsfællesskab.

Trivselsmålingen viser også, at de ansatte fortsat oplever en stor arbejdsmængde, og 36 procent af respondenterne oplever, at de skal overskue for mange ting på én gang.

I kan se de overordnede resultater af trivselsmålingen her.

I kan også finde inspiration til arbejdet med den lokale opfølgning på målingen her.