Velkommen

19. april 2017

Dermed får du som leder eller medarbejder ved Odder Kommune én indgang til informationer om:

  • ansættelses- og personaleforhold
  • organisering og tilrettelæggelse af arbejdsmiljøarbejdet
  • medindflydelse og medbestemmelse gennem MED-systemet
  • ledelsesgrundlag og -værktøjer

HR-portalen er under fortsat udvikling, og input er meget velkommen. Ambitionen er, at HR-portalen skal lette arbejdet for medarbejdere, ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter, og vi vil derfor meget gerne vide, hvis I har forslag eller ønsker til HR-portalen.