Personalepolitisk værdisæt

Hovedudvalget besluttede i foråret 2018 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle arbejde med forslag til fornyelse af personalepolitikken for Odder Kommune. På mødet i august godkendte Hovedudvalget kommissorium for arbejdsgruppen. Et kommissorium som beskriver en proces i to faser:

  • Fase 1, hvor der udarbejdes et personalepolitisk værdisæt, som skal være afsættet for det videre arbejde med gennemgang af eksisterende politikker og retningslinjer
  • Fase 2, hvor eksisterende politikker og retningslinjer gennemgås med henblik på at vurdere om de skal ophøre, videreføres eller udvikles.

Læs hele kommissoriet for arbejdsgruppen her.

Hovedudvalget vedtog den 4. december 2019 det personalepolitiske værdisæt i sin endelige form.

Hent det personalepolitiske værdisæt her.

Fra værdier til hverdagspraksis

Når det fælles værdisæt skal omsættes og oversættes til hverdagspraksis på den enkelt arbejdsplads kan man f.eks. arbejde med at konkretisere værdisætningerne i forhold til egen arbejdsplads - altså supplere det fælles værdisæt med uddybninger af "hos os betyder det at...."

Der er udarbejdet en dialogguide og en skabelon, der kan bruges hertil. Skabelonen kan hentes som Word her.